Rudická mládež

Sdružení občanů zajímající se o lidové tradice obce Rudice, kulturu a místní zvyky